velfærdsteknologi

velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er paraplybetegnelsen for de teknologier der skal være være med til at sikre velfærd på sundheds- og socialområdet i Danmark i fremtiden. Denne Blog forsøger at skabe et overblik over feltet, bla. gennem indsamling af links

Hils på Pillo

RobotterPosted by Raymond Kolbæk Thu, July 07, 2016 16:59:23
Pillo er blandt andet en tabletdispenseringsrobot, der ved hjælp af kunstig intelligens kan genkende sine brugere og hælde den rette dosis op, huske på tiderne og bestille nye forsyninger, da den er koblet til internettet. Pillo kan også fungere som kommunikationskanal mellem bruger og sundhedsvæsen, da den er udstyret med webcam og kommunikationssoftware. Derudover kan den fungere som kalender for sundhedsaftaler og mange anden ting. Pillo er endnu kun en prototype og folkene bag søge lieg nu midler til at sætte Pillo i produktion. Så hvis du har lyst kan du donere 25$ eller bestille Pillo for 299$ når den går i produktion.
Læs mere på https://www.indiegogo.com/projects/pillo-your-personal-home-health-robot#/ hvor der også er en fin lige præsentationsvideo om Pillo.

Så starter bloggen op igen

AlmentPosted by Raymond Kolbæk Thu, July 07, 2016 16:45:41
Det er længe siden jeg har skrevet i denne blog, men nu kan du godt begynde at følge med igen.
Jeg vil præsentere og skrive om nye velfærdsteknologiske løsninger, som jeg læser om eller ser demonstreret. og den første kan du læse i et andet indlæg.

Links

RobotterPosted by Raymond Kolbæk Thu, August 11, 2011 12:33:19

I denne post er der en række links om velfærdsteknologi med fokus på robotter, der er egnet tin at indgå i undervisningen i faget Sundhedsinformatik i Sygeplejerskeuddannelsen.

FOA's kampagne om ligeløn, men med firmaet Robocare som det provokerende udgangsudgangspunkt. Se i den forbindelse også deres nye site www.rigtigemennesker.dk

Robotteknologi i ældreplejen: http://www.teknologisk.dk/specialister/24228

Programmet Horisont på P1 har levet en udsendelse om "ældrebyrden" i japan og hvordan robotter er en del af svaret: http://www.dr.dk/P1/Horisontpaap1/udsendelser/2010/03/09143348.htm

Sitet Videnskab.dk har en artikel om robotter her: http://videnskab.dk/teknologi/selvhjulpne-robotter-vil-erobre-verden

Robocluster er blandt andet et innovationsnetværk for robotteknologi i sundhedssektoren: http://www.robocluster.dk/

Etisk råd her udtalt sig positivt om robotteknologi: http://etiskraad.dk/Anbefalinger/Mennesket/Sociale-robotter.aspx

Etisk råd har også et tema om Homo Artefact - sammensmeltningen mellem menneske og robot: http://etiskraad.dk/da-DK/Temauniverser/Homo-Artefakt.aspx

Videnskab.dk har flere artikler, blandt andre:

Vi vil ikke trøstes af robotter:
http://videnskab.dk/teknologi/vi-vil-ikke-trostes-af-robotter

Sociale robotter i støbeskeen:
http://videnskab.dk/teknologi/sociale-robotter-i-stobeskeen

Carenet - netværk for velfærdsteknologi:
Definition på robotter og velfærdsteknologi

Teknologisk Instituts tema om Paro: http://www.teknologisk.dk/specialister/24256

FOA's Tema om Velfærdsteknologi:
http://www.foa.dk/Forbund/Temaer/P-AA/Velfaerdsteknologi

Mandag Morgen tema om Velfærdsteknologi - Sundhedens innovatører

Om sundhedspersonalet og velfærdsteknologi: https://www.mm.dk/sundhedspersonalet-skal-erobre-velfærdsteknologien

Opsamlende artikel: https://www.mm.dk/velf%C3%A6rdsteknologi-kan-blive-en-ny-v%C3%A6kstmotor

Danske initiativer

VelfærdsteknologiPosted by Raymond Kolbæk Sun, October 24, 2010 00:41:53

Århus Kommune har nu sat speed på udviklingen af velfærdsteknologier. De er med i et netværk, der skal udbrede brugen af velfærdsrobotter som teknologiske hjælpemidler ved plejen af de ældre. Baggrunden for aktiviteten er, at de ældre helst vil være selvhjulpne.


Man har blandt andet teste robotstøvsugere hos en række brugere, men man ser mange perspektiver i udnyttelsen af robotter i hjemmeplejen, bla. til aftagning af strømper.

Man har nu fået egen hjemmeside på: http://www.aarhuskommune.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home.aspx


Århus kommune har været med til at oprette et netværk for området. Det kan du læse mere om på Carenet's hjemmeside her: http://carenet.nu/

PARO

RobotterPosted by Raymond Kolbæk Sun, October 24, 2010 00:30:35

I følge Computerworld indleder Københavns kommune nu et forsøg for at finde ud af, hvad det er der gør at robotsælen Paro, en såkaldt Mental Commitment Robot kan hjælpe demente til en bedre livskvalitet. Flere empiriske studier i udlandet har vist at Paro gør en forskel i demensplejen. Computerworld har et webtv indslag om forsøget: http://www.computerworld.dk/art/45327?a=rssreader&i=115

Da jeg første gang hørte og så om Paro, var min umiddelbare reaktion forargelse og derefter tristhed. Forargelse fordi jeg fik den tanke, er det hvad vi vil til at byde vores ældre, når der ikke længere er personale nok til at tage vare på de tungt plejekrævende beboere på vores plejehjem? og trist fordi, at robotteknologi tilsyneladende skal bruges til at substituere menneskelig kontakt, også hos ikke demente. En af videoerne på nettet viser nemlig et interview med en japansk enke, der har købt en Paro som selskab. - men hvad siger du? Er Paro en god ide?

Jeg har samlet et par links om Paro her:

På Paros egen hjemmeside er der flere links til videoer med eksempler på hvorledes Paro anvendes: http://paro.jp/english/

Hvad er velfærdsteknologi

VelfærdsteknologiPosted by Raymond Kolbæk Mon, December 15, 2008 15:22:43

Denne blog vil komme til at indeholde indlæg og materialer, links mm. om velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi er, i følge hjemmesiden www.velfærdsteknologi.nu,

"udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål indenfor social- og sundhedsområdet. Det kan hjælpe borgen til at være 'herre i eget liv' længere."

Det er hensigten at velfærdsteknologier skal være med til at automatisere rutineopgaver, således der bliver bedre tid til patientomsorg og pleje.

Velfærdsteknologi adskiller sig fra den gængse opfattelse af teknologi indenfor velfærdsområdet som værende administrativ IT, som det der bruges til styring, kontrol, dokumentation og planlægning. Velfærdsteknologi adskiller sig også fra de såkaldte arbejdskraftbesparende teknologier, hvor teknologi- og anvendelsesområder ikke er klart afgrænset hvor fokus alene er på effekterne i forhold til besparelse og frisættelse af arbejdskraftressourcer.

Velfærdsteknologi er et nyt dansk paraplybegreb, der omfatter Ambient Assisted Living, Telemedicin og Pervasive Health Care.

Velfærdsteknologien omfatter således ikke kun sundhedsområdets mange patientorienterede telemedicinske løsninger, men har også et forebyggende fokus på brugerens aktiviteter i hverdagslivet samt på den store mængde af sociale velfærdsydelser.

Eksempler på velfærdsteknologi kan være softwaresystemer, der integrerer alarmer og sensorer og som indgår i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger.

Velfærdsteknologi kan også være sensorer og aktuatorer der indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende, ligesom det kan være former for robot- og automatiseringssystemer der er rettet mod ydelser der kan hjælpe og assistere især brugere af den offentlige service indenfor især social-, ældre-, handicap- og misbrugsområdet samt i forbindelse med alle former for sociale og sundhedsydelser.

Velfærdsteknologier er således brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter.

Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen.

Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

Formålet med velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere.

En meget stor del af udviklingen inden for dette område sker i Japan, der har en meget høj andel af ældre mennesker og en lav andel af de som skal pleje og tage vare på den ældre del af befolkningen.

Men også Danmark er med i udviklingen.