Mob-sund

Mob-sund

Om Bloggen

Denne blog handler om sundhedsfaglige applikationer til androidbaserede smartphones.

Er aktuelt bruger af en Samsung Galaxy S6 og en Samsung Galaxy S7, samt et Samsung Gear VR-headset.

Ny app til Psoriasispatienter

sundhed på mobilenPosted by Raymond Kolbæk Sun, November 27, 2016 16:13:08
Psoriasisforeningen har udgivet en app, der skal støtte psoriasispatienter i deres daglige håndtering af sygdommen.
Psoriasisforeningen skriver på sin hjemmeside, at PsoMentor er et værktøj, der kan give mennesker med psoriasis og psoriasisgigt unik indsigt i deres egen sygdom.
Appen er udviklet til både iPhone og Android styresystemerne og kan gratis hentes på begge platforme.
Appen skal hjælpe den enkelte psoriasispatient med at huske, præcis hvordan vedkommendes psoriasis har udviklet sig mellem konsultationerne.
Dette skal hjælpe til at få et mere korrekt billede af patientens generelle tilstand gennem at patienten registrerer sine symptomer på daglig basis over en længere periode.
Registreringerne omsættes til grafer der giver et helhedsoverblik over sygdommens forløb mellem konsultationerne.
Ud over de direkte sygdomssymptomer, som rød, skællende og kløende hud eller negleforandringer, hud- eller ledsmerter og hævelse kan appen også bruges til at registrere humør, stressniveau, søvn og livsstilsparametre.
Læs mere om og hent app'en her: http://www.psoriasis.dk/psomentor

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post11

DokkX - nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger

AlmentPosted by Raymond Kolbæk Sun, July 03, 2016 16:25:29
I DOK1 er DokkX, der er et udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger, åbnet.
I følge deres hjemmeside er DokkX en strategisk satsning på tværs af Aarhus Kommunes fem magistratsafdelinger, der tager udgangspunkt i Aarhus kommunes vision om at være førende indenfor anvendelse af velfærdsteknologi.
Ved at føle, røre og lege med teknologierne skal borgere i alle aldre få bedre kompetencer til at bruge frihedsteknologier i hverdagen.
Stedet skal arbejde for at afmystificere velfærdsteknologi og med et livsfaseperspektiv belyse, hvordan teknologi som hjælpemiddel er en del af mange menneskers hverdag, og derfor ikke kun henvender sig til en ældre borgergruppe.
DokkX skal samtidig, ved at samle forskellige grupper og personer med forskellige fagligheder, skabe et innovativt udviklingsmiljø for brugerfeedback og produktudvikling, så der kan opstå nye unikke samarbejder mellem: erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, Aarhus Kommune og borgerne.

Der opereres med skiftende tematiske udstillinger, og frem til 30. september 2016 er temaet Sundhed og træning, hvor kan kan blive klogere på og afprøve teknologier, småhjælpemidler og apps, der kan være med til at lette livet for brugerne af disse.
læs mere på http://dokkx.dk/aktiviteter/sundhed-og-træning • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post10

App til trombosepausering

Behandling på MobilenPosted by Raymond Kolbæk Tue, June 28, 2016 00:07:41
Denne app hører til i den specialiserede ende og er en såkaldt webapp, altså en app, som fungerer gennem en hjemmeside og ikke en selvstændig applikation der skal downloades på en Smartphone eller Tablet for at fungere.

Appen hedder ”Pausering og/eller bridging med antitrombotisk medicin hos patienter som skal gennemgå et operativt indgreb”.

Formålet med appen er at sikre hjælp til at foretage en korrekt pausering og/eller bridging til gavn for den enkelte patient og er udviklet som en hjælp for sundhedsfagligt personale.

Det erstatter ikke lægelig klinisk vurdering og bør ikke benyttes isoleret. Patienter bør ikke benytte dette program uden at konsultere behandlingsansvarlig læge.

Ved at indtaste nogle kendte data klikker man sig efterfølgende igennem en række spørgsmål for til sidst at få en plan i skemaform som kan printes, overføres til tekstbehandling eller gemmes on-line.

Appen er udviklet af Thomas Decker Christensen, overlæge på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital i samarbejde med firmaet Advancer.dk

Appen kan findes på Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases hjemmeside: www.dsth.dk • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post9

Faste App

SygeplejeappsPosted by Raymond Kolbæk Mon, June 27, 2016 23:49:42

Regionshospitalet Randers har udviklet en app, som skal hjælpe patienterne til at faste på den rigtige måde før en operation. Appen er udviklet i samarbejde med Regionshospitalet Randers, og sigter efter at give patienter og pårørende den fulde forståelse af de regler der forefindes i forbindelse med en operation på Regionshospitalet Randers. Få fastereglerne forklaret af hospitalspersonalet direkte, og hør samtidig hvordan processen kan opleves fra patientens synsvinkel. Appen indeholder seks små videoer, der giver en visuel forklaring på, hvordan man som patient skal forholde sig op til en operation og hvorfor ligesom den også fortæller om konsekvenserne af aflysninger pga manglende faste.

Appen hedder "Fasteregler", og den kan hentes i Google Play. Den findes også til iPhone.

Læs mere om baggrunden på Regionshospitalet Randers hjemmeside: http://www.regionshospitalet-randers.dk/presse/aktuelt/nyheder-2016/faste-app-skal-forhinde-aflyste-operationer/ • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post8

Lidt nyt fra mig

AlmentPosted by Raymond Kolbæk Mon, June 27, 2016 22:20:09
Trods gode intentioner er det meget lang tid siden at der er kommet nyt på bloggen her om app's i sundhedens tjeneste.smiley
Det er vanskeligt at få et overblik over antallet af apps, blandt andet fordi de spreder sig over flere kategorier. Eksempelvis er der i Google Play, mindst to steder, hvor der kan findes sundhedsfaglige apps. Det er i kategorierne "Helbred" og "Livsstilsapps". I ApplesAppStore er de sundhedsrelevante apps spredt over endnu flere kategorier, nemlig "Health & Fitness", "Medical", "Lifestyle" og "Food & Drinks".

Jeg vil derfor begynde at samle og kort beskrive de apps som jeg støder på. Der vil ikke være tale om test eller vurderinger af dem, men kun en beskrivelse og måske et link til yderligere information, hvis et sådan findes.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post7

Panikstyring på smartphone

Behandling på MobilenPosted by Raymond Kolbæk Wed, March 05, 2014 10:08:29


Der er kommet en dansudviklet app, der kan støtte brugeren i at håndtere panikangstanfald. App'en indeholder en række redskaber i form af forskellige animationer der skulle hjælpe brugeren til at bekæmpe angsten og bevare kontrollen over sig selv!

App'en PanicRelief er udviklet af den danske psykiater og specialist i kognitiv terapi, Marianne B. Geoffroy.

App'en er opbygget af 4 korte tegneserier og animationer, der viser hvordan man kan håndtere sin krop, når man mærker der er optræk til et anfald. Indholdet er udviklet på baggrund af kendte og velfungerende kognitive terapeutiske principper.

På App'en hjemmeside i Google Play angives også at professionelle behandlere kan bruge app'en som et supplement til psykoterapi og/eller medicinsk behandling af panik, angst og stress.

Ugeskrift for læger har givet App'en en positiv anmeldelse (kræver login)

App'en fås både til Android og iPhone og koster 13,- kr.

Læs mere på www.CognitiveTherapyApp.com

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post6

Mobilapp til autistiske børn

VelfærdsappsPosted by Raymond Kolbæk Mon, September 19, 2011 08:38:34

Forskere fra Ålborg Universitet har udviklet en mobil app.,der skalkunne hjælpe autistiske børn med at strukturere deres hverdag.

App'en er et resultat af projektet HANDS, hvis formål er at udvikle en IKT-løsning baseret på ny forskning i menneske-computer-interaktion (HCI), for at hjælpe unge mennesker med en autisme diagnose at forbedre de sociale såvel som dagligdags praktiske færdigheder.

En sådan løsning vil give dem mulighed for at blive bedre integreret i samfundet, og dermed undgå social marginalisering med alle dens negative konsekvenser. skrivers derpå HANDS-projektets website

Det interessante ved den nye app, er at den giver lærere og pædagoger mulighed for at skabe et skræddersyet undervisnings- og støtteforløb, og gør det muligt at skabe en mere tryg og velfungerende hverdag for de børn og unge der har behov for en sådan applikation.

Teorien, som applikationen er baseret på, hedder ’persuasive technology’ der blandt andet baserer sig på den nyeste forskning inden for menneske-computer-interaktion, kombineret med en blanding af pædagogik og teori.

Persuasive technology betyder overtalelsesteknologi, og har fokus på, hvordan teknologi kan være med til at skabe adfærdsændringer da den kan levere et budskab på forskellige måder genmem ord, billeder, lyd og video.

Læs mere om projektet og applikationen på

http://videnskab.dk/kultur-samfund/born-med-autisme-kan-fa-en-hjaelpende-hand-fra-mobiltelefonen

og på

http://jp.dk/nyviden/article2464824.ece,

der har flere links til relaterede emner.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post5

Hvad er QR Code

SmartphonePosted by Raymond Kolbæk Sun, October 24, 2010 00:01:03

QR Code er en todimensionel "streg"-kode. "QR" står for quick response (engelsk for "hurtigt svar"), idet det var intentionen bag systemet, at koderne skulle være nemme og hurtige at aflæse.


QR Code blev oprindelig skabt til brug i bilproduktionen, hvor alle komponenter blev forsynet med QR Codes så robotter kunne genkende dem. I dag er systemet bygget ind i Smartphones, hvor det bruges til en lang række formål. Der er stregkoder der indeholder adresser, URL'er til hjemmesider, telefonnumre, e-mail-adresser og lignende. De trykkes også i stigende grad i aviser, tidsskrifter, reklamer, på vejskilte, på visitkort, foruden på nettet.

Man afkoder oplysningerne i QR Coden ved at aktivere Stregkodeapps'en, der tænder mobilens kamera, der så er i stand til at aflæse såvel QR Code såvel som andre stregkode-standarder. Når stregkodeinformationen er aflæst føres man til den hjemmeside der indeholder informationen, eller telefonen udfører den handling der er indeholdt i stregkoden.

Ovenstående QR Code går til den hjemmeside, hvorfra man kan hente og installere MINI Nurse Lite apps'en der er omtalt i et andet indlæg på denne blog.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post4

Apps til sygepleje

SygeplejeappsPosted by Raymond Kolbæk Sat, October 23, 2010 23:14:10

Der begynder nu også at komme apps rettet mod sygepleje. Så vidt jeg ved findes der endnu ingen på dansk, men flere på engelsk.

En af dem er Mini Nurse Lite

Denne apps er engelsk og lavet til sygeplejestuderende. Den indeholder lister over medicinske forkortelser, pre- og suffixes, laboratorieværdier, procedurelister, samt værktøjer til medicinregning og quizzes.

Den kan hentes her: http://listandroidapps.com/2010/08/28/android-apps/health-android-apps/mini-nurse-lite-android-app/

Apps'en er anvendelig som støtte til læsning af engelsk faglitteratur, men er også anvendelig som hjælpemiddel til medicinregningsøvelser.

OBS: Brug den ikke i kliniske situationer, da værdier og instrukser sandsynligvis ikke er i overensstemmelse med de lokale retningslinier og metodebøger.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post3

Sundhed på mobilen

sundhed på mobilenPosted by Raymond Kolbæk Sat, October 23, 2010 22:41:45

Efterhånder kommer der mange apps, der retter sig mod det sundhedsfaglige område.

Jeg vil i dette indlæg beskrive de som jeg støder på i min forberedelse.

Det kan diskuteres om de alle kan indgå under kategorien, men hvis du som læser dette kan forslag eller indvendinger modtages de med glæde.

En af de apps, som jeg er blevet meget begejstret for er Cardiotrainer, der kan hentes her: http://www.worksmartlabs.com/cardiotrainer/about.php

Cardiotrainer er den personlige træningsassistent. Apps'en holder styr på alle de aktiviteter du sætter den til at at monitorere, fra gang over løb til cykling, klatring og endda dans, blandt flere. Den har GPS-sporing, så din rute gemmes, den tæller forbrændte kalorier, fortæller din hastighed og distance, mellemtider mm, ligesom du kan sætte musik til din træning. Apps'en kan også holde øje med dit vægttab.

Cardiotrainer er gratis i grundudgaven og koster få dollars i Pro-versionen. Til begge versioner hører egen hjemmeside med alle logs der er registreret. Der er mange indstillinger, således også så den måler i de danske mål, km/timen, kg og så videre

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post2

Hvad er apps?

SmartphonePosted by Raymond Kolbæk Sat, October 23, 2010 22:00:41

Apps er slang for begrebet applikationer, der er små programmer der kan afvikles på en smartphone.

Apps kan findes på en række hjemmesider, der kan søges både på ens smartphone eller på ens computer.

Man skal dog være opmærksom på at man ikke nødvendigvis ser de samme apps på sin mobil som på sin pc.

I følge fora på nettet kan denne side finde mange apps på din pc: http://www.cyrket.com/m/android/

Den klassiske er Android Marked, hvor der nu kan hentes både gratis og betalingsapplikationer.: http://www.android.com/market/

Et godt dansk sted at følge udviklingen er på http://androidforum.dk/, hvor nyheder om platformen publiceres.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post1

Hvad er en smartphone

SmartphonePosted by Raymond Kolbæk Sat, October 23, 2010 19:38:39

Da jeg underviser i faget Sundhedsinformatik (se definitioner på min hjemmeside) er der en faglig interesse for at følge den sundheds- og velfærdsteknologiske udvikling og her er det særlig interessant at følge den eksplosive udvikling der er på området for mobile teknologier, som smartphones er en del af.

Mobilselskabet 3 beskriver en smartphone som en mobiltelefon med egenskaber som en computer.

Det gør det nemt at være online, surfe, læse og sende mails, chekke de sociale netværk man er medlem af og læse nyheder mm.

Men Smartphones er en samlekategori for en række forskellige mobiltelefonmodeller fra forskellige fabrikanter.

Der er dog nogle fælles træk. For eksempel har de fleste en berøringsfølsom skærm, der gør det muligt at betjene på en let måde, ligesom man kan se videoer og billeder i stort format.

Smartphones er udstyret med en række programmer, kaldet apps, fra producenternes side, men der findes tusindvis af apps (applikationer) på nettet der kan gøre en smartphone mere anvendelig og personlig for den enkelte bruger. Det er udbudet af apps der skiller en smartphone fra den traditionelle mobiltelefon.

Smartphones er også udstyret med forskellige operativsystemer og mobilproducenterne tilbyder deres egen versioner af en smartphone.

Der er flere store operativsystemer for smartphones

Det første er Apple’s styresystem iOS, der bruges i iPhones. I øjeblikket har iPhones adgang til mere end 200000 apps via ”App Store”. nogle er gratis, andre koster penge.

Det andet styresystem hedder BlackBerry OS. Også det system er en online butik ”BlackBerry App World”, hvor der findes apps, der passer til det system. I Danmark er denne type mobiltelefoner mest rettet mod forretningsfolk.

Det tredie styresystem er Google Android, som rigtig mange producenter, som HTC, Samsung og LG laver smartphones til. Dette system har sine apps på ”Android Market”, der er den hurtigst voksende apss samling i verden. Langt de fleste apps er gratis, men der er lige åbnet for betalingsapps i Danmark.

Det fjerde er Symbian, som Nokia og Sony Ericsson producerer smartphones til. Nokias smartphones har adgang til ”Ovi Marked”, der er Nokias egen apps-marked. Der er både både gratis og betalingsapps. apps og Sony Ericsson smartphones giver adgang til Sony Ericssons egen ”PlayNow og Android Marked.”

Det femte er Windows Mobile, som flere af de store også producerer telefoner med. Også Windows Mobile har sin egen marketsplads for apps, kaldet Windows Markedplace.

Hvert af disse styresystemer har sine fordele og ulemper, som man må orientere sig i inden man træffer sit valg af smartphone. smiley

Da jeg selv er bruger af en HTC Desire med Android styresystemet vil denne blog rette sig mod apps til dette styresystem.

Mange mennesker har anskaffet sig en sådan smartphone og der udvikles hele tiden nye appps til dem.

Jeg vil i denne blog fokusere på apps der er udviklet med fokus på sundhed og velfærd.

Det er hensigten at denne Blog med tiden skal være en ressouce for undervisningen i Sundhedsinformatik på dette område.

 • Comments(0)//mob-sund.raymondkolbaek.dk/#post0